Informace o povinném subjektu:
Struktura zveřejňovaných informací o subjektu dané vyhláškou č. 442/2006 podle zákona 4. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Oficiální název:
Městys Machov

Důvod a způsob založení:
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Organizační struktura:
viz. odkaz Zastupitelstvo
 • kontrolní výbor
 • finanční výbor
 • starosta (místostarosta)
  • stavební komise
  • úřad městyse
   • matrika, podatelna, účtárna
   • údržbářská četa
  • jednotka SDH městyse

Kontaktní spojení:
viz. odkaz Kontakt

 • viz. odkaz Úřední hodiny

 • Způsob případných plateb:

 • bezhotovostně - Česká Spořitelna č.ú. 1183009319/0800
 • hotovostně na ÚM v úředních hodinách

 • IČO:
  00272809
  DIČ:
  CZ00272809

  Dokumenty:
  Rozpočet:


  Účetní výkazy :
  není k dispozici

  Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání:
  • osobně na ÚM
  • písemně poštovním stykem
  • elektronicky e-mailem
  Opravné prostředky:
  Opravné prostředky proti rozhodnutím, vydaným Úřadem městyse Machov, se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zákán č. 500/2004 Sb. o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

  Formuláře:
  K vyzvednutí osobně na Úřadu městyse Machov. Některé formuláře v elektronické podobě jsou dosažitelné na webových stránkách obcí 2. a 3. stupně či na webových stránkách příslušných úřadů, např.:

  Návody na řešení situací:
  S žádostí o radu či pomoc je možno kontaktovat pracovníky Úřadu městyse Machov. Popisy postupů v elektronické podobě:

  Předpisy:
  • místní (viz. odkaz Vyhlášky)
  • všeobecné (k nahlédnutí na ÚM)


  Sazebník úhrad za poskytování informací a s tím spojených služeb:

  Poskytování informací v běžném rozsahu je bezplatné. Ceník služeb spojených s poskytováním informací (ceny včetně DPH):
  • kopírování dokumentů
   • 1 kopie formátu A4 jednostranná 3,- Kč (2,50 bez DPH)
   • 1 kopie formátu A4 oboustranná 4,- Kč (3,30 bez DPH)
   • 1 kopie formátu A3 jednostranná 4,- Kč (3,30 bez DPH)
   • 1 kopie formátu A3 oboustranná 5,- Kč (4,10 bez DPH)
  • tisk dokumentů (z počítače)
   • 1 kopie formátu A4 jednostranná černobílá 3,- Kč (2,50 bez DPH)
   • 1 kopie formátu A4 jednostranná barevná 5,- Kč (4,10 bez DPH)
  • vyhledávání a zpracování nezveřejněné informace delší než 30 minut 
   • složité zpracování: 300,- Kč/hod. práce (248,- bez DPH), započítává se každých i započatých 30 minut.
  • náklady na odeslání informací žadateli - dle ceníku České pošty, v případě jiného poskytovatele poštovní služby 20,- Kč za zásilku.

   

  Tento ceník sazeb nabyl účinnosti dnem 1.1.2017

  Výroční zprávy:

  Seznam organizací:

  Základní škola a Mateřská škola Machov (IČO 70985812)

  Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.:

  Odpověď na žádost ze dne 22. 5. 2018 zde