3 / 2016 O místním poplatku za provoz systémushromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálníchodpadů regulaci hlučných činností
2 / 2016 O regulaci hlučných činností
1 / 2016 O nočním klidu
1 / 2015 O stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Machov, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
1 / 2010 O místních poplatcích v územním obvodu obce Machov
1 / 2007 Požární řád městyse Machov
1 / 2002 O chovu psů a drobných hospodářských zvířat

Dokumenty pro veřejnost jsou k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF a to od roku 2006, starší jsou k dispozici v archivu ÚM.

 

Aktualizováno ( Úterý, 20. Prosinec 2016 )