Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys  Machov

 

O z n á m e n í

5. veřejné  zasedání

Zastupitelstva  městyse  Machov

v roce 2019

se koná ve středu 12. června 2019 v 1930 hodin

na Úřadu městyse Machov

Program :

1.  Výběr zhotovitele investiční akce „Výměna oken a dveří na budovách ZŠ a MŠ Machov".

2.  Záměr změny podmínek pachtu nebytových prostor - restaurace v Obecním domě.

 

Ing. Jiří Krtička v.r. -  starosta

 

Vyvěšeno:   5.6.2019

Aktualizováno ( Středa, 05. Červen 2019 )