Obnova místní komunikace č. 4 k.ú. Machov - Nízká Srbská

Registrační číslo projektu: 19POVU1-0033


khk


Tento projekt je finančně podpořen z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
z Programu obnovy venkova 19POVU1 – Občanská vybavenost, veřejná prostranství
a infrastruktura


Cíl projektu:
Cílem projektu je obnova místní komunikace č. 4c v k.ú. Nízká Srbská - odstranění zbytků stávajícího asfaltu a stávajících podkladních vrstev pod asfaltem, provedení hutněného podkladu, rekonstrukce odvodnění vozovky a pokládka vrchního baleného asfaltu.

 

Místo realizace projektu: místní komunikace č. 4c k.ú. Nízká Srbská


Termín realizace projektu:
květen – červenec 2019

 

Subjekt projektu: Městys Machov znak100

 

Aktualizováno ( Pátek, 17. Květen 2019 )