Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově
Městys Machov

vyzývá v souladu s § 27 odst. b) v návaznosti na § 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na  veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (dále jen zakázka) s názvem: Obnova školního hřiště Machov“.

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “zákon“).

Zakázka bude spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, č. podprogramu: 117D8210B. Celé znění výzvy si zobrazíte kliknutím zde.