Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 11 a §13 , v platném znění zveřejňuje "Rozpočtové provizorium Městyse Machov na období leden - březen 2019". Dokument si zobrazíte kliknutím zde.