Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů
Městský úřad v Náchodě vydal veřejnou vyhlášku, kterou se ruší opatření obecné povahy při nedostatku vody. Celý text vyhlášky najdete pod odkazem zde.