Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů
AOPK ČR, oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory uvědomuje veřejnou vyhláškou účastníky řízení o žádosti Mykologického kroužku Trutnov,z.s. ve věci povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny ze zákazu sběru, držení a doparavování zvláště chráněných druhů hub a o povolení výzkumné a osvětové činnosti žadatele. Celý text vyhlášky najdete pod odkazem zde.

Aktualizováno ( Úterý, 09. Říjen 2018 )