Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys  Machov

 

O z n á m e n í

5. veřejné  zasedání

Zastupitelstva  městyse  Machov

v roce 2018

se koná v úterý 25.9.2018 v 19°° hodin

na Úřadu městyse Machov

Program :

1.  Smlouva o dílo s Ing. arch. Pavlem Metelkou na zhotovení Změny č. 2 Územního plánu Machov.

2.  Investiční akce „Nová místní komunikace Machov - Záduší": - Změnový list stavby č. 1, - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem.

3.  Knihovní řád Obecní knihovny Machov.

4.  Rozpočtová opatření č. 5/2018 a 6/2018.

3.  Různé, informace.

 

Ing. Jiří Krtička v.r. -  starosta

 

Vyvěšeno:   17.9.2018