Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů
Krajský úřad Královéhradeckého kraje oznamuje vydání opatření obecné povahy - Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplné unění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č.1. Se zněním veřejné vyhlášky se můžete seznámit po kliknutí na odkaz zde.

Aktualizováno ( Úterý, 18. Září 2018 )