Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů
Hejtman Královéhradeckého kraje vydal rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek. S jeho zněním se můžete seznámit pod odkazem zde.