Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

MĚSTYS MACHOV, 549 63  Machov 119, IČ 00272809

Tel.: 491547121                      E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript                             Č.účtu 1183009319/0800

I N F O R M A C E

o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí,

konané na území České republiky ve dnech 5. a 6. října 2018

a zároveň

o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Senátu Parlamentu České republiky,

konané ve dnech 5. a 6. října 2018 (1. kolo)

a případně ve dnech 12. a 13. října 2018 (2. kolo)

 

Starosta městyse Machov podle § 15, odst. 1, pís. g) Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

a zároveň

podle § 14c, odst. 1, pís. f) Zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů

 

o z n a m u j e :

ve volbách do zastupitelstev obcí,                                                                                        konaných  na území České republiky  ve dnech 5. a 6. října 2018

a zároveň

ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky,

konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (1. kolo)

a případně ve dnech 12. a 13. října 2018 (2. kolo)

bude v městysu Machov   j e d e n  (1)  volební okrsek

se sídlem na Úřadu městyse Machov, 549 63  Machov čp. 119.

 

 

 

V Machově dne 1. srpna 2018

 

 

Ing. Jiří  K r t i č k a  v.r.

starosta