Obnova MK č. 42c k.ú. Machovská Lhota

Identifikační číslo projektu: 117D815009535


MMR


Tento projekt s názvem „Obnova MK č. 42c k.ú. Machovská Lhota“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z dotačního titulu „Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT č. 5 – podpora obnovy místních komunikací“


Cíl projektu:
Cílem projektu je obnova místní komunikace č. 42c - odstranění zbytků stávajícího asfaltu a stávajících podkladních vrstev pod asfaltem. Po statických zkouškách podkladu provedení hutněného podkladu ze štěrkové drti frakce 0-63 mm, dále podkladního asfaltu ACP 16+ tl. 60 mm a vrchního baleného asfaltu ACO 11+ tl. 60 mm.

 

Místo realizace projektu: místní komunikace č. 42c k.ú. Machovská Lhota


Termín realizace projektu:
červenec – prosinec 2018

 

Subjekt projektu: Městys Machov znak100

 

Aktualizováno ( Pondělí, 30. Červenec 2018 )