Nová místní komunikace Machov - Záduší

Registrační číslo projektu: 18POVU1-0040


khk


Tento projekt je finančně podpořen z dotačního fonduKrálovéhradeckého kraje z dotačního titulu 18POV12 - Komplexní úpravaveřejných prostranství a místních komunikacía pořízení, oprava a údržba místní technické a dopravní infrastruktury


Cíl projektu:
Cílem projektu je vybudování nové místní komunikacev městysu Machov – lokalita Záduší.

 

Subjekt projektu: Městys Machov znak100