Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys  Machov

 

O z n á m e n í

2. veřejné  zasedání

Zastupitelstva  městyse  Machov

v roce 2018

se koná ve středu 20.6.2018 v 19°° hodin

na Úřadu městyse Machov

Program :

1.  Rozpočtová opatření č. 1/2018, 2/2018 a 3/2018;

2.  Přijetí dotace Královéhradeckého kraje na projekt „Nová místní komunikace Machov - Záduší";

3.  Přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „rekonstrukce školní tělocvičny Machov";

4.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o nočním klidu;

5.  Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se ruší OZV č. 1/2007;

6.  Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství;

7.  Obecně závazná vyhláška č. 4/2018, o místních poplatcích;

8.  Stanovení počtu členů zastupitelstva městyse Machov;

9.  Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Obnova místní komunikace č. 42c v Machovské Lhotě;

10.  Požární řád městyse Machov;

11.  Plán financování obnovy kanalizace na roky 2018 - 2027;

12.  Provozní řád Kompostárny Machov;

13.  Směrnice pro nakládání s osobními údaji

10.  Majetkové záležitosti :

a)  Změna podmínek pronájmu lesních pozemků;

b)  Pronájem části pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Machovská Lhota;

11.  Různé a informace :

a)  Dostavba kanalizace - reklamace asfaltů;

b)  Kontrola hospodaření městyse za r. 2018 - objednávka;

c)  Kronika městyse za r. 2017;

c)  Žádost Motobandy Mach-off z.s. o příspěvek na podporu akce „Motoscuk v Jetřichově".

 

Ing. Jiří Krtička v.r. -  starosta

 

Vyvěšeno:   11.6.2018

Aktualizováno ( Středa, 13. Červen 2018 )