Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov zveřejňuje Výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce školní tělocvičny Machov".

Kompletní znění Výzvy si zveřejníte kliknutím zde.

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Technický popis

Příloha č. 3 - Smlouva o dílo

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6 - Položkový rozpočet, výkaz výměr

Aktualizováno ( Čtvrtek, 07. Červen 2018 )