Aktuality - Úřad městyse
cz_pl

V sobotu 12. května se uskutečnilo slavnostní otevření turistického parkoviště v Machovské Lhotě za odbočkou na Řeřišný, které bylo vybudováno v rámci projektu „Naučnou stezkou k přírodním a historickým památkám“ (č. projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_0000299) z přeshraničního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Za krásného slunečného počasí se na parkovišti shromáždilo kolem 120 hostů, občanů Machova i okolních obcí. Na úvod zazpívali českou hymnu a poté i školní hymnu žáci místní školy. Za řečnickým mikrofonem se postupně vystřídali představitelé partnerských míst projektu - starosta městyse Ing. Jiří Krtička, starosta obce Suchý Důl Vítězslav Vítek a zástupce města a gminy Radków Marek Niewiadomy. Za Radu Královéhradeckého kraje promluvil radní pro regionální rozvoj pan Pavel Hečko. Po oficiálních projevech došlo na slavnostní přestřižení pásky a poté novému parkovišti požehnal i místní farář Marian Lewicki.

Cílem projektu bylo vybudovat parkovací místa pro turisty v Machovské Lhotě a v polských Vambeřicích, kde vzniklo i nové informační centrum. Další informační centrum bylo vybudováno také na turistickém parkovišti na Slavném (Suchý Důl). Projekt byl vytvořen na myšlence propagace historické poutní trasy do Vambeřic, kam kdysi putovali desetitisíce poutníků v rámci mariánského kultu a v roce 2002 byla tradice těchto poutí obnovena.

V Machovské Lhotě tak vzniklo 25 parkovacích míst pro osobní automobily a 1 místo pro autobus. Parkoviště bylo doplněno dalšími prvky pro turisty – dřevěným přístřeškem, chemickými WC, stojánky pro kola, lavičkami i herními prvky pro děti.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj „Překračujeme hranice“ 2014-2020. Z celkového finančního objemu projektu 737 tis. EUR (19,2 mil. Kč) bylo v Machově proinvestováno přes 210 tis. EUR, tj. přes 5,5 mil. Kč. V rámci uvedeného projektu byla kromě stavby parkoviště restaurována i socha Panny Marie Bolestné z r. 1761 na machovském náměstí.

Fotografie ze slavnostního otevření najdete ve Fotogalerii na tomto webu.

Aktualizováno ( Pondělí, 28. Květen 2018 )