Aktuality - Úřad městyse

        V pátek 11. května se uskutečnil první letošní kontrolní den v rámci probíhající rekonstrukce krajských komunikací III/30315 a III/30317. Na tomto jednání byly upřesněny některé termíny prováděných prací:

1) Rekonstrukce vozovky v úseku od Bezděkova po začátek Machova (k hasičárně)  - v termínu od 8. 6. do 13. 6. by měla proběhnout pokládka vrchních asfaltobetonových směsí. V tomto období bude objížďka přes Vysokou Srbskou.

2) Rekonstrukce vozovky v úseku Vysoká Srbská – Machov - v termínu od 14. 6. do 17. 6. by měla proběhnout pokládka vrchních asfaltobetonových směsí. Předcházet tomu by mělo frézování asfaltů v termínu od 4. do 7. 6.

3) Od 21. května by měly probíhat přípravné práce na rekonstrukci mostu – křižovatka na Bělý. Nejprve bude osazen náhradní most a poté začnou bourací práce. Ve směru na Bělý i od Bělého bude zachován jeden úzký jízdní pruh pro osobní automobily. Veškerá doprava směrem k centru obce a do Machovské Lhoty bude vedena po náhradním mostě. Doprava v celém prostoru křižovatky na Bělý bude řízena semafory.

4) Průběžně bude probíhat rekonstrukce dvou mostů v Nízké Srbské u odbočky na Doly a v Machově (u Kubínových). Práce budou probíhat po polovinách mostů bez nutnosti řešení objízdných tras. Doba trvání prací je naplánována do 8. 7. 2018.

5) V úseku od konce Machovské Lhoty směrem k polské hranici budou probíhat dokončovací práce spočívající zejména na budování kamenného obložení a opěrných zdí u výhyben.

6) Rekonstrukce mostu v Machovské Lhotě – byl prodloužen termín dokončení prací do 6. 6. 2018.

Aktualizováno ( Pátek, 18. Květen 2018 )