Městys Machov v souladu s platnou legislativou o veřejných zakázkách vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Obnova místní komunikace č. 42c k.ú. Machovská Lhota.

Zakázka bude spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Úplný text výzvy je uveden zde.