Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, vydal Veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy - Přechodnou úpravu provozu na krajských komunikacích v souvislosti s rekonstrukcí vozovek a mostů na silnicích III/303.15 a III/303.17.

Veřejnou vyhlášku si zobrazíte kliknutím zde.

Přílohy - objízdné trasy a dopravní značení - si zobrazíte kliknutím zde.