Aktuality - Úřad městyse

Po projednání na koordinační schůzce zainteresovaných subjektů v rámci probíhající rekonstrukce krajských komunikací III/30315 a III/30317 a na základě dalších upřesňujících jednání sdělujeme neoficiální harmonogram prací na uvedené akci v 1. pololetí letošního roku:

1) Rekonstrukce mostu v Machovské Lhotě (u Prokopových) je naplánována v termínu 16. 4. - 21. 5. Objízdná trasa bude opět vedena po místní komunikaci od autobusových garáží "Bránou" (semafory) směrem ke lhotskému kravínu a dále okolo čsl. hřbitova k Machovu.

2) Rekonstrukce vozovky v úseku od Bezděkova po začátek Machova (k hasičárně) je naplánována v termínu 16. 4. - 13. 5. V tomto termínu budou rekonstruovány podkladní vrstvy vozovky až po vrchní štěrkovou vrstvu. Objízdná trasa bude vedena od Hotelu na Mýtě směrem na Vysokou Srbskou a dále do Machova.

3) Rekonstrukce vozovky v úseku Mýto - Vysoká Srbská - Machov je naplánována v termínu 14. 5. - 10. 6. (dokončení rekonstrukce mostů, frézování asfaltu a pokládka nového asfaltu). Objízdná trasa bude vedena od Mýta přes Bezděkov do Machova.

4) V termínu 11. 6. - 16. 6. by měla proběhnout pokládka živičných vrstev jak v úseku od Bezděkova po Machov.

5) V termínu 14.5. - 11.6. bude probíhat rekonstrukce dvou mostů v Nízké Srbské u odbočky na Doly a v Machově (u Kubínových). Práce budou probíhat po polovinách mostů bez nutnosti řešení objízdných tras.

6) Na žádost městyse Machov se nyní přepracovává řešení objízdných tras při rekonstrukci mostu u křižovatky na Bělý, kde jsme nesouhlasili s navrženými objízdnými trasami (nevyhovující parametry místních komunikací pro veškerou dopravu) a navrhli provizorní přemostění potoka přes parčík naproti Schwarzovým. O termínu zahájení rekonstrukce tohoto mostu budeme informovat.

                                                                        Ing. Jiří Krtička, starosta

Aktualizováno ( Úterý, 10. Duben 2018 )