Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově
V souladu se zněním §11 zák. č. 250/2000 Sb. (po novele č. 24/2017 Sb.) a dle zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, zveřejňujeme schválený rozpočet městyse Machov na rok 2018 v členění dle závazných ukazatelů (jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby). Do jeho listinné podoby lze nahlédnout na úřadu městyse (Machov čp. 119) v úředních hodinách. Výhled si zobrazíte kliknutím zde.