Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

 

Městys  Machov

 

O z n á m e n í

1. veřejné  zasedání

Zastupitelstva  městyse  Machov

v roce 2018

se koná ve středu 14.3.2018 v 19°° hodin

na Úřadu městyse Machov

Program :

1.  Rozpočet městyse Machov na r. 2018;

2.  Rozpočtový výhled městyse Machov na období 2018 - 2020;

3.  Výsledek inventarizace majetku městyse k 31.12.2017;

4.  Účetní závěrka městyse Machov za r. 2017;

5.  Příspěvek na hospodaření pro Knihovnu města Police nad Metují;

6.  Rozpočet sociálního fondu městyse Machov na r. 2018;

7.  Příjmy městyse z loterií a hazardních her - rozdělení pro sportovní spolky;

8.  Účetní závěrka ZŠ a MŠ Machov za r. 2017;

9.  Žádost ZŠ a MŠ Machov o rozdělení hospodářského výsledku za r. 2017 do fondů;

10.  Žádost ZŠ as MŠ Machov o souhlas s přijetím sponzorských darů;

11.  Finanční dar Borskému klubu lyžařů Machov (užívání garáží);

12.  Majetkové záležitosti :

a) Propachtování nebytových prostor - restaurace v Obecním domě + pronájem bytu;

b) Prodej pozemku p.č. 657/19 v k.ú. Nízká Srbská P.Hofmanové, Machov;

c) Pronájem části pozemku p.č. 646/1 v k.ú. Bělý T.Ekrtovi, Machov;

d) Prodej pozemku p.č. 771/7 v k.ú. Machov B.Čepelkovi, Hronov;

e) Záměr prodeje části pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Machovská Lhota V.Hornychovi, Trutnov;

13.  Různé a informace :

- výstava o Sigismundu Bouškovi;

- informace k rekonstrukci krajských komunikací;

- rekonstrukce obecní komunikace do Machovské Lhota - výběrové řízení na dodavatele stavby;

- novostavba rodinného domu na Kopci - souhlas se stavbou;

 

Ing. Jiří Krtička v.r. -  starosta

 

Vyvěšeno:   6.3.2018

 

Aktualizováno ( Středa, 07. Březen 2018 )