SEPARACE  KOMUNÁLNÍHO  ODPADU  V  MĚSTYSI  MACHOV

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003300

EU_fond_soudrznosti_MZP

Tento projekt je finančně podpořen v rámci programu 11531 - Operační program životní prostředí 2014 - 2020


Cíl projektu:
Cílem projektu je zajištění odděleného sběru odpadů v katastru městyse Machov. Konkrétním způsobem dosažení tohoto cíle je pořízení traktorového nosiče kontejnerů a 5 ks velkoobjemových kontejnerů pro separovaný sběr bioodpadu na území městyse Machov a tím navýšení množství vytříděného komunálního odpadu.

 

Subjekt projektu: Městys Machov        znak100

 

Informace o projektu

Aktualizováno ( Středa, 20. Červen 2018 )