Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov

O z n á m e n í

č. 4/2018

Oznamujeme záměr propachtování níže uvedené nemovitosti :

  • části nebytových prostor vI. NP budovyč.p. 119 Machov (na části st.p.č. 106/2 a 106/3

v k.ú. Machov) - restaurace Obecní dům o celkové výměře 278,4 m2 (sestávající z prostor výčepu, jídelny, kuchyně +přípravny, skladu, soc. zařízení pro personál a hosty, šatny, zádveří a vstupní chodby, sklepních prostor a předzahrádky) včetně vybavení prostor vnitřním zařízením a inventářem;

Záměr pachtu bude realizován v souladu s obecně platnými právními předpisy a

za následujících podmínek :

- zahájení provozu nejpozději 1.5.2018;

- pacht na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou;

- úhrada veškerých nákladů spojených s provozem, běžnou údržbou a drobnými opravami;

- pachtovné  - první 3 měsíce provozu 0 Kč/měs.;

- 4. - 9. měsíc provozu 2000 Kč/měs.;

- od 10. měsíce provozu 4000 Kč/měs.;

- úhrada pachtovného - měsíčně, vždy do posledního dne měsíce;

- pravidelná provozní doba min. 5 dní v týdnu vč. sobot a nedělí;

- vaření vlastních jídel v době oběda;

- umožnění bezplatného využití výčepu místními spolky při pořádání akcí na sále v OD;

- nutnost zajištění vytápění restaurace mimo pracovní dobu úřadu městyse (způsob

vytápění - kotel na dřevěná polena ze zásob městyse);

- možnost pronájmu společenského sálu vč. sociálního zázemí (není podmínkou);

- možnost pronájmu služebního bytu 4 + 1 (není podmínkou).

 

Případné připomínky a návrhy k výše uvedenému záměru je možné podat písemně do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení v kanceláři Úřadu městyse Machov.

 

 

V Machově dne  28.2.2018

 

 

Ing. Jiří Krtička

starosta v.r.


Vyvěšeno : 28.2.2018