Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov zveřejňuje v souladu se zněním § 11 zák. č. 250/2000 Sb. a § 5 odst. 3 zák. č. 23/2017 v platném znění "Návrh rozpočtu městyse na rok 2018" v následujícím členění:

- návrh rozpočtu v druhové skladbě dle tříd si zobrozíte kliknutím zde,

- návrh rozpočtu v členění dle jednotlivých paragrafů si zobrazíte kliknutím zde.

Rozpočet městyse bude projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva Městyse Machov dne 14. 3. 2018. Připomínky k návrhu mohou občané vznést písemně na podatelně úřadu městyse do 13. 3. 2018, nebo ústně na jednání zastupitelstva dne 14. 3. 2018.

V písemné podobě je návrh rozpočtu k nahlédnutí na úřadu městyse v úředních hodinách.