Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

MĚSTYS  MACHOV

O z n á m e n í

č.  3/2018

Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci :

  • pozemku p.č. 657/19 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 58 m2 vk.ú. Nízká Srbská; (jedná se o pozemek zrušeného a zasypaného potoka za č.p. 17 N.Srbská);

  • P. Hofmanové, Machov.

Záměr prodeje bude realizován v souladu s obecně platnými právními předpisy a obecnými podmínkami převodu nemovitostí z a do majetku městyse a pronájmu nemovitostí městyse, schválenými na zasedání zastupitelstva městyse Machov dne 8.11.2010 (kupující, po schválení prodeje v zastupitelstvu, zajistí doklady potřebné k sepsání kupní smlouvy, tj. ocenění pozemku soudním znalcem a uhradí správní poplatky spojené s převodem nemovitosti).

 

Případné nabídky, návrhy a připomínky k výše uvedenému záměru je možné podat písemně do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení v kanceláři Úřadu městyse Machov.

 

 

 

 

V Machově dne 17.1.2018

Ing. Jiří Krtička v.r.

starosta

Vyvěšeno : 18.1.2018

Sejmuto :