Dotační projekty městyse podporované a ve spolupráci s EU, MMR ČR, MŽP ČR a s Královéhradeckým krajem.

 

 

EU

 

 

 

Separace komunálního odpadu v městysi Machov

Naučnou stezkou k přírodním a historickým památkám

Nová místní komunikace Machov - Záduší

Rekonstrukce školní tělocvičny Machov

Obnova MK č.42c k.ú. Machovská Lhota

Obnova místní komunikace č.4c k.ú. Machov - Nízká Srbská