NAUČNOU STEZKOU K PŘÍRODNÍM A HISTORICKÝM PAMÁTKÁM

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000299

cz_pl


Tento projekt je finančně podpořen v rámci Programu Interreg V-A

Česká republika – Polsko

 

Cíl projektu:

Zvýšení počtu návštěvníků využívajících Vambeřickou naučnou stezku s jejími přírodními a historickými nebo náboženskými atraktivitami. V rámci projektu budou minimalizovány hlavní překážky, tj. nedostatek parkovacích míst pro návštěvníky stezky a nedostatek turistických informačních center na české a polské straně.

 

Vedoucí partner projektu: Obec Suchý Důl

Partneři projektu: Městys Machov, Gmina Radków

 

informace o projektu

- popis trasy Vambeřické poutní cesty

- mapa Vambeřické poutní cesty

- leták - panel o Vambeřické poutní cestě

- brožura Vambeřická poutní cesta

- turistické cíle z parkoviště v Machovské Lhotě

- Mariánský sloup - restaurátorská zpráva

 

Aktualizováno ( Středa, 28. Listopad 2018 )