Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov zveřejňuje Změnu zadávací dokumentace č. 1 a č.2 k veřejné zakázce "Nákup a dodávka traktorového nosiče kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů", která je součástí projektu "Separace komunálního odpadu v městysi Machov", reg. číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003300. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zadavatel touto změnou mění zadávací podmínky, týkající se technické specifikace traktorového nosiče kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů uvedené ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ze dne 2.11.2017.

Změny zadávací dokumentace si zobrazíte kliknutím zde a další změna je zde.

Výše uvedenou změnou se mění i návrh kupní smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace a dodavatelé musí použít při zpracování cenové nabídky návrh kupní smlouvy, který je přílohou této změny zadávací dokumentace č. 1. Návrh kupní smlouvy si zobrazíte kliknutím zde.

Termín pro předkládání nabídek se prodlužuje do 24. 11 2017 do 10 hod.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 16. Listopad 2017 )