Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov zveřejňuje Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce "Nákup a dodávka traktorového nosiče kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů" v rámci projektu "Separace komunálního odpadu v městysi Machov", reg. číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003300 v rámci 41. výzvy MŽP ČR. Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Text Vysvětlení si zobrazíte kliknutím zde.