Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

I N F O R M A C E

 

o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky

konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018;

případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018  

 

        Starosta městyse Machov podle § 14, odst. 1 pís. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

 

o z n a m u j e : 

 

ve volbě prezidenta České republiky, konané  ve dnech 12. - 13. 1. 2018, případné druhé kolo ve dnech 26. - 27. 1. 2018

bude v městysu Machov  j e d e n  (1)  volební okrsek

se sídlem na Úřadu městyse Machov, 549 63  Machov čp. 119.

 

V Machově dne 8. listopadu 2017  

 

                                                                               Ing. Jiří  K r t i č k a, v. r.

                                                                                               starosta