Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov vyzývá uchazeče v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Nákup a dodávka traktorového nosiče kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů" v rámci projektu "Separace komunálního odpadu v městysu Machov", reg. číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003300. Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celý text výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace si zobrazíte kliknutím zde.

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1 Nákup a dodávka traktorového nosiče kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů: zde

Aktualizováno ( Úterý, 07. Listopad 2017 )