Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys  Machov

 

O z n á m e n í

6. veřejné  zasedání

Zastupitelstva  městyse  Machov

v roce 2017

se koná ve středu 27.9.2017 v 19°° hodin

na Úřadu městyse Machov

Program :

1) Rozpočtová opatření č. 5/2017 a 6/2017;

2) Finanční dary spolkům na činnost;

3) Vrácení finančního daru SDH Bělý;

4) Lesní hospodářský plán pro LHC Obecní lesy Machov (schválení + žádost o dotaci);

5) Majetkové záležitosti :

a) Prodej části pozemku p.č. 111/5 v k.ú. Nízká Srbská M.Divišovi, Machov;

b) Ukončení pronájmu části pozemku p.č. 579/6 v k.ú. Nízká Srbská;

6) Různé a informace.

 

 

 

 

Ing. Jiří Krtička v.r. -  starosta

 

Vyvěšeno:   20.9.2017