Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů

Rozpočtové opatření č. 2 / 2017 bylo schváleno na veřejném zasedání DSO Policka dne 31. 8. 2017 v obci Suchý Důl.  Úplné znění rozpočtového opatření je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách DSO Policka (http://www.policko.cz/cs/dso/uredni-deska/rozpocty) a v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle svazku Městský úřad Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98.