Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

 

MĚSTYS  MACHOV

O z n á m e n í

č.  20/2017

Oznamujeme záměr pronájmu níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci :

  • části pozemku p.č. 134/1 (lesní pozemek) o výměře cca 160 m2 vk.ú. Nízká Srbská; (jedná se o nezalesněný pruh lesního pozemku o šíři cca 3,5 m podél parc. č. 105/38 v k.ú. Nízká Srbská  u č.p. 137);

  • R. a H. Komárovým, Machov.

Záměr pronájmu bude realizován v souladu s obecně platnými právními předpisy a obecnými podmínkami převodu nemovitostí z a do majetku městyse a pronájmu nemovitostí městyse, schválenými na zasedání zastupitelstva městyse Machov dne 8.11.2010.

Případné nabídky, návrhy a připomínky k výše uvedenému záměru je možné podat písemně do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení v kanceláři Úřadu městyse Machov.

 

 

 

 

V Machově dne 12.7.2017

 

Ing. Jiří Krtička v.r.

starosta

 

Vyvěšeno : 12.7.2017

Sejmuto :

 

 

Aktualizováno ( Úterý, 18. Červenec 2017 )