Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů
 

Závěrečný účet DSO Policka byl schválen na veřejném zasedání DSO Policka dne 13. 6. 2017 v obci Velké Petrovice. Úplné znění je zveřejněno na webových stránkách DSO Policka (http://www.policko.cz/cs/dso/uredni-deska/ucty ) a v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle svazku Městský úřad Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98.