Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys  Machov

 

O z n á m e n í

4. veřejné  zasedání

Zastupitelstva  městyse  Machov

v roce 2017

se koná ve středu 28.6.2017 v 19°° hodin

na Úřadu městyse Machov

Program :

1) Rozpočtové opatření č. 2/2017;

2) Výběr zhotovitele na stavbu „Doplnění veřejného osvětlení, k.ú. Machov, Nízká Srbská";

3) Majetkové záležitosti :

a) Změna podmínek pronájmu lesních pozemků městyse;

b) Propachtování pozemků p.č. pozemků p.č. 840/1 a 44 a pozemku p.č. 68/3 v k.ú. Machov J.Prouzovi, Machov;

c) Propachtování nebytových prostor v I. NP budovy č.p. 119 Machov - restaurace Obecní dům;

4) Různé a informace.

 

 

 

 

Ing. Jiří Krtička v.r. -  starosta

 

Vyvěšeno:   19.6.2017

Aktualizováno ( Pondělí, 19. Červen 2017 )