Aktuality - Úřad městyse
Dle sdělení zástupce zhotovitele stavby fy. Eurovia bude v období od 17. června do 30. června probíhat povolené kácení stromů v souvislosti s připravenou rekonstrukcí krajských komunikací III/30315 a III/30317. V některých úsecích bude nutno krátkodobě uzavřít komunikace a doprava bude vedena po vyznačených schválených objížďkách. Konkrétně se jedná zejména o úsek od čp. 9 Machov (Vovsovi) po odbočku na Řeřišný - objížďka od Šrůtkovy pily směrem ke hřbitovu a ke Lhotě. Místa kácení a případné uzavírky budou označeny dopravním značením.