Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů

zveřejňuje

závěrečný účet (vyúčtování finančních vztahů) Městyse Machov za r. 2016)

který byl projednán na zasedání Zastupitelstva městyse Machov dne 31. 5. 2017

a schválen usnesením č. 3/3/2017

Závěrečný účet i jednotlivé povinné přílohy si zobrazíte kliknutím na příslušný odkaz:

Schválený závěrečný účet

Výkaz Fin 2-12 M

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 2016

Inventarizační zpráva

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Machov

 

Aktualizováno ( Středa, 15. Listopad 2017 )