Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov

O z n á m e n í

č. 15/2017

Oznamujeme záměr změny podmínek propachtování níže uvedené nemovitosti :

  • části nebytových prostor vI. NP budovyč.p. 119 Machov (na části st.p.č. 106/2 a 106/3

v k.ú. Machov) - restaurace Obecní dům o celkové výměře 278,4 m2 (sestávající z prostor výčepu, jídelny, kuchyně +přípravny,  skladu, soc. zařízení pro personál a hosty, šatny, zádveří a vstupní chodby, sklepních prostor a předzahrádky) včetně vybavení prostor vnitřním zařízením a inventářem;

 

Záměr změny podmínek propachtování bude realizován v souladu s obecně platnými právními předpisy a za následujících podmínek :

- cena pronájmu - 3 000 Kč/měs. za propachtování nebytových prostor, včetně zařízení a inventáře;

- ostatní podmínky pachtu se nemění.

 

 

Případné připomínky a návrhy k výše uvedenému záměru je možné podat písemně do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení v kanceláři Úřadu městyse Machov.

 

 

 

V Machově dne  12.5.2017

 

 

Ing. Jiří Krtička

starosta v.r.

 

Vyvěšeno : 12.5.2017

 

Sejmuto :