Aktuality - Úřad městyse

Dnešního dne (12.4.2017) jsme obdrželi informaci z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k problematice začátku rekonstrukcí a staveb krajských komunikací III/30315 a III/30317 Bezděkov nad Metují - Machov - Machovská Lhota - státní hranice a III/3025 Broumov - Božanov, které zde zveřejňujeme:

"Dle dnešního jednání na Královéhradeckém kraji Vás informuji, že výzva k zahájení prací nebude podepsána, pokud kraj neobdrží Rozhodnutí o dotaci. Minulý týden byly na monitorovacím výboru potvrzeny všechny 3 žádosti Královéhradeckého kraje k financování, ale finální Rozhodnutí se očekává až v červenci. Žádosti Orlické hory a Broumovsko jsou podmíněny doložením souladu technických parametrů silnice s národními předpisy, případně výjimkami z polské strany…. Dle dnešního jednání budou stavby zahájeny v termínu červenec 2017."       Ing. Jiří Koutník, technicko-obchodní náměstek, SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Jakmile budou upřesněny nové termíny stavby, budeme občany informovat.