Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

MĚSTYS  MACHOV

O z n á m e n í

č.  10/2017

Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci :

  • pozemků p.č. 578/11 (zahrada) o výměře 19 m2 vk.ú. Nízká Srbská;(jedná se o pozemek v zaplocené zahradě u č.p. 25 v Nízké Srbské);

  • manželům B. a V. Jiránkovým, Náchod.

Záměr prodeje bude realizován v souladu s obecně platnými právními předpisy a obecnými podmínkami převodu nemovitostí z a do majetku městyse a pronájmu nemovitostí městyse, schválenými na zasedání zastupitelstva městyse Machov dne 8.11.2010 (kupující, po schválení prodeje v zastupitelstvu, zajistí doklady potřebné k sepsání kupní smlouvy, tj. ocenění pozemku soudním znalcem a uhradí správní poplatky spojené s převodem nemovitostí).

 

Případné nabídky, návrhy a připomínky k výše uvedenému záměru je možné podat písemně do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení v kanceláři Úřadu městyse Machov.

 

 

 

 

V Machově dne 8.3.2017

 

Ing. Jiří Krtička v.r.

starosta

 

Vyvěšeno : 8.3.2017

Sejmuto :