Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

MĚSTYS  MACHOV

O z n á m e n í

č.  9/2017

Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci :

  • pozemků p.č. 76/2 (ostatní plocha - jiná) o výměře 28 m2 a p.č. 76/3 (ostatní plocha - neplodná) o výměře 29 m2 vk.ú. Nízká S rbská;(jedná se o pozemky v zaploceném dvoře se stavbou sklípku u č.p. 63 v Nízké Srbské);

  • M.Pichové, Machov.

Záměr prodeje bude realizován v souladu s obecně platnými právními předpisy a obecnými podmínkami převodu nemovitostí z a do majetku městyse a pronájmu nemovitostí městyse, schválenými na zasedání zastupitelstva městyse Machov dne 8.11.2010 (kupující, po schválení prodeje v zastupitelstvu, zajistí doklady potřebné k sepsání kupní smlouvy, tj. ocenění pozemků soudním znalcem a uhradí správní poplatky spojené s převodem nemovitostí).

 

Případné nabídky, návrhy a připomínky k výše uvedenému záměru je možné podat písemně do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení v kanceláři Úřadu městyse Machov.

 

 

 

 

V Machově dne 8.3.2017

 

Ing. Jiří Krtička v.r.

starosta

 

Vyvěšeno : 8.3.2017

Sejmuto :