Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

MĚSTYS  MACHOV

O z n á m e n í

č.  5/2017

Oznamujeme  záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci :

  • pozemků p.č. 580/6 (zahrada) o výměře 61 m2 a p.č. 134/5 (zahrada) o výměře 72 m2 v k.ú. Nízká Srbská (jedná se o zaplocené pozemky u č.p. 72 v Nízké Srbské);

  • J. Čečovi, Machov.

Záměr prodeje bude realizován v souladu s obecně platnými právními předpisy a obecnými podmínkami převodu nemovitostí z a do majetku městyse a pronájmu nemovitostí městyse, schválenými na zasedání zastupitelstva městyse Machov dne 8.11.2010 (kupující, po schválení prodeje v zastupitelstvu, zajistí doklady potřebné k sepsání kupní smlouvy, tj. ocenění dotčeného pozemku soudním znalcem a uhradí správní poplatky spojené s převodem nemovitosti).

 

Případné nabídky, návrhy a připomínky k výše uvedenému záměru je možné podat písemně do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení v kanceláři Úřadu městyse Machov.

 

 

 

 

V Machově dne 8.3.2017

 

Ing. Jiří Krtička v.r.

starosta

 

Vyvěšeno : 8.3.2017

Sejmuto :

Aktualizováno ( Středa, 08. Březen 2017 )