Filtr 

 • Výzva k podání nabídky - "Obnova místní komunikace Machovská Lhota"

  Městys Machov v souladu s platnou legislativou o veřejných zakázkách vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Obnova místní komunikace č. 42c k.ú. Machovsk...
 • Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na krajských komunikacích

  Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, vydal Veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy - Přechodnou úpravu provozu na krajských komunikacích v souvislosti s rekonstrukcí vozovek a mostů na silnicích III/303.1...
 • Výroční zpráva o hospodaření - Hospital Broumov

  Výroční zpráva o hospodaření Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV za rok 2017 Základní údaje o fondu: Název:                                                                   ...
 • Oznámení č. 7/2018 - záměr pronájmu pozemku (M.Lhota)

  Městys Machov O z n á m e n í č. 7/2018 Oznamujeme záměr pronájmu následující nemovitosti níže uvedenému zájemci, za níže uvedených podmínek: části pozemku p.č. 215/1 (ostatní plocha - komunikace) o celkové v...
 • Oznámení č.6/2018 - pronájem obecních lesů (Machov, Machovská Lhota, Nízká Srbská, Bělý)

  O z n á m e n í č. 6/2018 Městys Machov vyhlašuje záměr změny podmínek pronájmu níže uvedených nemovitostí městyse následujícímu zájemci : Lesních pozemků v katastrálním území : Machov : parc. č. 45/1 (6841m2)...
 • Oznámení č. 5/2018 - pronájem obecních lesů (Machov, Bělý)

  O z n á m e n í č. 5/2018 Městys Machov vyhlašuje záměr změny podmínek pronájmu níže uvedených nemovitostí městyse následujícímu zájemci : Lesních pozemků v katastrálním území : Machov : parc. č. 118 (...
 • Návrh rozpočtu DSO Policko na rok 2018

  Dobrovolný svazek obcí Policka zveřejňuje v souladu se zněním § 11 zák. č. 250/2000 Sb. a § 5 odst. 3 zák. č. 23/2017 v platném znění "Návrh rozpočtu DSO na rok 2018". Uvedený dokument si zobrazíte kliknutím zde....
 • Oznámení o konání 1. zasedání Zastupitestva městyse Machov v r. 2018

    Městys  Machov   O z n á m e n í 1. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2018 se koná ve středu 14.3.2018 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1.  Rozpočet městyse Machov na r. ...
 • Oznámení č. 4/2018 - záměr propachtování nebytových porostor

  Městys Machov O z n á m e n í č. 4/2018 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedené nemovitosti : části nebytových prostor vI. NP budovyč.p. 119 Machov (na části st.p.č. 106/2 a 106/3 v k.ú. Machov) - restaurace...
 • Návrh rozpočtu Městyse Machov na rok 2018

  Městys Machov zveřejňuje v souladu se zněním § 11 zák. č. 250/2000 Sb. a § 5 odst. 3 zák. č. 23/2017 v platném znění "Návrh rozpočtu městyse na rok 2018" v následujícím členění: - návrh rozpočtu v druhové skladbě dle tříd si ...
 • Veřejná vyhláška - zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

  Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK - 29248/UP/2017/Hof VYŘIZUJE: Bc. Pavla Hofmanová, DiS. ODBOR | ODDĚLENÍ: územního plánování a stavebního řádu územního plánování LINKA |...
 • Výběrové řízení - Pracovník údržbářské čety Městyse Machov

  Městys Machov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa "Pracovník údržbářské čety" s nástupem od 1. června 2018. Bližší informace o kvalifikačních předpokladech, pracovní náplni a způsobu přihlášení do výbě...
 • KONKURS na obsazení místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Machov

  Starosta městyse Machov vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o př...
 • Oznámení č. 3/2018 - záměr prodeje pozemku

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  3/2018 Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : pozemku p.č. 657/19 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 58 m2 vk.ú. Nízká Srbská; (jedná se o...
 • Oznámení č. 2/2018 - záměr pronájmu pozemku

  Městys Machov O z n á m e n í č. 2/2018 Oznamujeme, že Zastupitelstvo městyse Machov projednalo dne 20.12.2017 záměr pronájmu následující nemovitosti níže uvedenému zájemci, za níže uvedených podmínek: části p...
 • Oznámení o místu a době konání 2. kola volby prezidenta

  Starosta městyse Machov oznamuje podle § 34, odst. 1 a § 34, odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě preziden...
 • Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

  Městys Machov zveřejňuje Výroční zprávu za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací podle ustanovení zákk. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zprávu si zobrazíte kliknutím zde....
 • Rozpočtové opatření č. 10/2017

  V souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 23/2017 Sb. zveřejňujeme Rozpočtové opatření městyse Machov č. 10/2017, které lze zobrazit kliknutím zde....
 • Informace o době a místě konání volby prezidenta

  Starosta městyse Machov oznamuje podle § 34, odst. 1 a § 34, odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezi...
 • Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (přechodná úprava provozu - doplnění)

  Městský úřad Náchod odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod     EUROVIA CS, a.s. OZ oblast Čechy střed, závod Čechy východ Piletická 498 503 41 Hradec Králové IČO: 45274924           ...