Filtr 

 • Veřejná vyhláška - uzavírky provozu (oprava silnice v Machově)

  Městský úřad Náchod odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod     EUROVIA CS, a.s. OZ oblast Čechy střed, závod Čechy východ Piletická 498 503 41 Hradec Králové IČ: 45274924           ...
 • Veřejná vyhláška - uzavírka provozu silnice Police n.Met. "Na Babí"

  ěstský úřad Náchod odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod   STRABAG a.s. Kladská 1082 500 03 Hradec Králové IČ:60838744     Sp. zn.: KS 2917/2017/DSH/A Čj. (Če.): MUNAC 19028/2017/DSH/A Eviden...
 • Oznámení č. 14/2017 - záměr prodeje pozemku

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  14/2017 Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : části pozemku p.č. 726/1 (ostatní plocha - komunikace) o výměře cca 156 m2v k.ú. Machov; (jedná se...
 • Oznámení č. 13/2017 - záměr prodeje pozemků

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  13/2017 Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : pozemků p.č. 579/14 (ostatní plocha - jiná) o výměře 98 m2 a p.č. 579/16 (ostatní plocha - jiná) ...
 • Oznámení č. 12/2017 - záměr propachtování pozemků

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  12/2017 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedených nemovitostí následujícímu zájemci :   pozemků p.č. 688/2 (trvalý travní porost) o výměře 176 m2 a p.č. 734/2 (ostatní plo...
 • Oznámení č. 11/2017 - záměr pronájmu pozemku

  Městys Machov O z n á m e n í č. 11/2017 Oznamujeme záměr pronájmu následující nemovitosti níže uvedenému zájemci : části pozemku p.č. 576/1 (ostatní plocha - komunikace) o výměře cca 30 m2 v k.ú. Nízká Srbs...
 • Oznámení č. 10/2017 - záměr prodeje pozemku

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  10/2017 Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : pozemků p.č. 578/11 (zahrada) o výměře 19 m2 vk.ú. Nízká Srbská;(jedná se o pozemek v zaplocené...
 • Oznámení č. 9/2017 - záměr prodeje pozemků

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  9/2017 Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : pozemků p.č. 76/2 (ostatní plocha - jiná) o výměře 28 m2 a p.č. 76/3 (ostatní plocha - neplodná) o...
 • Oznámení č. 8/2016 - záměr propachtování pozemku

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  8/2017 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci :   pozemků část p.č. 700/5 (trvalý travní porost) o výměře cca 650 m2, část p.č. 773/1 ...
 • Oznámení č. 7/2017 - záměr propachtování pozemku.

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  7/2017 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci :   pozemku p.č. 112/2 (trvalý travní porost) o výměře 260 m2 vk.ú. Machov; J.Pro...
 • Oznámení č. 6/2017 - záměr prodeje pozemků

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  6/2017 Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : pozemků části p.č. 840/1 (ostatní plocha - komunikace) o výměře cca 1100 m2 p.č. 44 (ostatní ploch...
 • Oznámení č. 5/2017 - záměr prodeje pozemků

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  5/2017 Oznamujeme  záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : pozemků p.č. 580/6 (zahrada) o výměře 61 m2 a p.č. 134/5 (zahrada) o výměře 72 m2 v k.ú. Nízká...
 • Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitestva městyse Machov v r. 2017

  Městys  Machov   O z n á m e n í 2. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2017 se koná v pondělí 13.3.2017 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1) Účetní závěrka Základní škol...
 • Návrh rozpočtu DSO Policko na rok 2017

  Dobrovolný svazek obcí Policko zveřejňuje v souladu s platnou legislativou (zák. č. 250/2000 Sb. po novele č. 24/2017 Sb.) návrh rozpočtu DSO pro rok 2017. Zároveň zveřejňuje výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31. 12. 2016, ze kterého je mož...
 • Účetní závěrka DSO Lesy Policka k 31. 12. 2016

  Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka zveřejňuje v souladu se Zákonem o účetnictví a Zákonem o obcích účetní závěrku svazku sestavenou ke dni 31. 12. 2016. Součástí účetní závěrky jsou následující výkazy: Výkaz zisku a ztráty, ...
 • Účetní závěrka Městyse Machov k 31. 12. 2016

  Městys Machov zveřejňuje účetní závěrku obce sestavenou ke dni 31. 12. 2016. Součástí účetní závěrky jsou následující výkazy: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha, Fin 2-12 M a Inventarizační zpráva. Uvedené výkazy jsou v pa...
 • Návrh rozpočtu městyse na rok 2017

  Městys Machov zveřejňuje v souladu s platnou legislativou (zák. č. 250/2000 Sb. po novele č. 24/2017 Sb.) návrh rozpočtu městyse pro rok 2017 v úplném znění návrhu. Zároveň městys zveřejňuje výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31. 12. 20...
 • Účetní závěrka ZŠ a MŠ Machov k 31.12.2016

  Městys Machov, jakožto zřizovatel příspěvkové organizace "ZŠ a MŠ Machov", zveřejňuje účetní závěrku ZŠ a MŠ Machov sestavenou ke dni 31. 12. 2016. Součástí účetní závěrky jsou následující výkazy: Výkaz zisku a ztráty, Rozv...
 • Oznámení č. 5/2017 - Rozpočtové provizorium městyse Machov na období leden - březen 2017

  MĚSTYS   MACHOV   O Z N Á M E N Í č. 5/2017     Městys Machov podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 11 a §13 , v platném znění   z v e ř e j ň u j e rozpočtové provizorium Mě...
 • Oznámení o konání 1. zasedání Zastupitestva městyse Machov v r. 2017

  Městys  Machov   O z n á m e n í 1. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2017 se koná v pondělí 27.2.2017 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1) Zajištění spolufinancování proj...