Filtr 

 • Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitestva městyse Machov v r. 2018

    Městys  Machov   O z n á m e n í 3. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2018 se koná v pondělí 9.7.2018 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1.  Výběr dodavatele investiční ...
 • Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitestva městyse Machov v r. 2018

  Městys  Machov   O z n á m e n í 2. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2018 se koná ve středu 20.6.2018 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1.  Rozpočtová opatření č. 1/2018, ...
 • Výzva k podání nabídek - Rekonstrukce školní tělocvičny Machov

  Městys Machov zveřejňuje Výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce školní tělocvičny Machov". Kompletní znění Výzvy si zveřejníte kliknutím zde. Přílohy: Příloha č. 1 -...
 • Veřejná vyhláška - Návrh dopravního značení na krajské silnici v Machově

  Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Náchod zveřejňuje návrh stanovení dopravního značení na krajské silnici v Machově. Celý text veřejné vyhlášky včetně situace zobrazíte kliknutím zde a zde....
 • Veřejná vyhláška - Návrh změny dopravního značení na místní komunikaci

  Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Náchod zveřejňuje návrh stanovení dopravního značení na místní komunikaci v Machově. Celý text veřejné vyhlášky včetně situace zobrazíte kliknutím zde a zde....
 • Návrh Závěrečného účtu DSO Policka za rok 2017

  DSO Policka v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů a v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti zveřejňuje návrh závěrečného účtu (vy...
 • Návrh Závěrečného účtu městyse Machov za rok 2017

  Městys Machov v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů a v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti zveřejňuje návrh závěrečného ú...
 • Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (přechodná úprava provozu)

  Městský úřad v Náchodě veřejnou vyhláškou stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích v souvislosti s probíhajícími opravami silnice Bezděkov - Machov, Machovská Lhota a rekonstrukcí mostu na křižovatce do Bělého.Celý text vyhl...
 • Nabídka pozemků ve vlastnictví státu k pronájmu

  Státní pozemkový úřad v Hradci Králové zveřejňuje nabídku k pronájmu pozemků ve vlastnictví státu v katastrálních územích Machovská Lhota a Nízká Srbská. Nabídku najdete zde a zde. Další informace je možné získat na Úřadu m...
 • Veřejná vyhláška Finačního úřadu v Náchodě

  Finační úřad v Náchodě zveřejňuje veřejnou vyhlášku k dani z nemovitých věcí pro rok 2018. Její znění najdete zde....
 • Výzva k podání nabídky - "Obnova místní komunikace Machovská Lhota"

  Městys Machov v souladu s platnou legislativou o veřejných zakázkách vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Obnova místní komunikace č. 42c k.ú. Machovsk...
 • Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na krajských komunikacích

  Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, vydal Veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy - Přechodnou úpravu provozu na krajských komunikacích v souvislosti s rekonstrukcí vozovek a mostů na silnicích III/303.1...
 • Výroční zpráva o hospodaření - Hospital Broumov

  Výroční zpráva o hospodaření Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV za rok 2017 Základní údaje o fondu: Název:                                                                   ...
 • Oznámení č. 7/2018 - záměr pronájmu pozemku (M.Lhota)

  Městys Machov O z n á m e n í č. 7/2018 Oznamujeme záměr pronájmu následující nemovitosti níže uvedenému zájemci, za níže uvedených podmínek: části pozemku p.č. 215/1 (ostatní plocha - komunikace) o celkové v...
 • Oznámení č.6/2018 - pronájem obecních lesů (Machov, Machovská Lhota, Nízká Srbská, Bělý)

  O z n á m e n í č. 6/2018 Městys Machov vyhlašuje záměr změny podmínek pronájmu níže uvedených nemovitostí městyse následujícímu zájemci : Lesních pozemků v katastrálním území : Machov : parc. č. 45/1 (6841m2)...
 • Oznámení č. 5/2018 - pronájem obecních lesů (Machov, Bělý)

  O z n á m e n í č. 5/2018 Městys Machov vyhlašuje záměr změny podmínek pronájmu níže uvedených nemovitostí městyse následujícímu zájemci : Lesních pozemků v katastrálním území : Machov : parc. č. 118 (...
 • Návrh rozpočtu DSO Policko na rok 2018

  Dobrovolný svazek obcí Policka zveřejňuje v souladu se zněním § 11 zák. č. 250/2000 Sb. a § 5 odst. 3 zák. č. 23/2017 v platném znění "Návrh rozpočtu DSO na rok 2018". Uvedený dokument si zobrazíte kliknutím zde....
 • Oznámení o konání 1. zasedání Zastupitestva městyse Machov v r. 2018

    Městys  Machov   O z n á m e n í 1. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2018 se koná ve středu 14.3.2018 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1.  Rozpočet městyse Machov na r. ...
 • Oznámení č. 4/2018 - záměr propachtování nebytových porostor

  Městys Machov O z n á m e n í č. 4/2018 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedené nemovitosti : části nebytových prostor vI. NP budovyč.p. 119 Machov (na části st.p.č. 106/2 a 106/3 v k.ú. Machov) - restaurace...
 • Návrh rozpočtu Městyse Machov na rok 2018

  Městys Machov zveřejňuje v souladu se zněním § 11 zák. č. 250/2000 Sb. a § 5 odst. 3 zák. č. 23/2017 v platném znění "Návrh rozpočtu městyse na rok 2018" v následujícím členění: - návrh rozpočtu v druhové skladbě dle tříd si ...