Filtr 

 • Obecně závazná vyhláška městyse Machov č. 1/2017

  Městys Machov na základě usnesení Zastupitelstva městyse Machov č. 6/8/2017 ze dne 21. 11. 2017 vydal Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ...
 • Oznámení č. 25/2017 - záměr pronájmu pozemků

  Městys Machov O z n á m e n í č. 25/2017 Oznamujeme záměr pronájmu následující nemovitosti níže uvedenému zájemci : části pozemků p.č. 684 (ostatní plocha - komunikace) a p.č. 582/1 (ostatní plocha - komunikace...
 • Oznámení č. 24/2017 - záměr prodeje nemovitosti se služebností

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  24/2017 Oznamujeme záměr prodeje se služebností inženýrské sítě níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : části pozemku p.č. 111/5 (ostatní plocha - jiná plocha) o výmě...
 • Změna zadávací dokumentace č. 1 a č. 2 k veřejné zakázce

  Městys Machov zveřejňuje Změnu zadávací dokumentace č. 1 a č.2 k veřejné zakázce "Nákup a dodávka traktorového nosiče kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů", která je součástí projektu "Separace komunálního odpadu v městysi Mach...
 • Oznámení o konání 8. zasedání Zastupitestva městyse Machov v r. 2017

  Městys  Machov   O z n á m e n í 8. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2017 se koná v úterý 21.11.2017 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1) Rozpočtové opatření č. 8/2017; 2...
 • Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce

  Městys Machov zveřejňuje Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce "Nákup a dodávka traktorového nosiče kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů" v rámci projektu "Separace komunálního odpadu v městysi Machov", reg. čís...
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Policko 2018-2021

  DSO Policko zveřejňuje dle §3 zák. 250/2000 Sb. návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2021. Do listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři DSO Policko na MěÚ Police nad Metují. Občané se mohou vyjádřit k návrhu do 28. 11...
 • Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

  statni_znak Krajský úřad Královéhradeckého kraje         VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK - 32937/UP/2017/Hof   VYŘIZUJE: Bc. Pavla Hofmanová, DiS. ODBOR | ODDĚLENÍ: územního plánování a stavebního řá...
 • Výzva k podání nabídky - Traktorový nosič kontejnerů a kontejnery

  Městys Machov vyzývá uchazeče v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Nákup a dodávka traktorového nosiče kontejnerů a velkoobjemových kontejn...
 • Oznámení o konání 7. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2017

  Městys  Machov   O z n á m e n í 7. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2017 se koná v úterý 31.10.2017 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s Broum...
 • Veřejná vyhláška - aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

  Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK - 29248/UP/2017/Hof VYŘIZUJE: Bc. Pavla Hofmanová, DiS. ODBOR | ODDĚLENÍ: územního plánování a stavebního řádu územního plánování LINKA |...
 • Oznámení č. 23/2017 - záměr pronájmu pozemku

  Městys Machov O z n á m e n í č. 23/2017 Oznamujeme záměr pronájmu následující nemovitosti níže uvedenému zájemci : části pozemku p.č. 646/1 (ostatní plocha - komunikace) o výměře cca 20 m2 v k.ú. Bělý; ...
 • Jmenování členů do okrskové volební komise

  MĚSTYS  MACHOV,  549 63 MACHOV 119 IČ 00272809; č.ú. 1183009319/0800; tel./fax +420 491 547 121; e-mail ou.machov@worldonline.cz         Úřad městyse Machov Machov čp. 119 549 63  Machov                   ...
 • Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

  Starosta městyse Machov oznamuje podle § 15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. ...
 • Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitestva městyse Machov v r. 2017

  Městys  Machov   O z n á m e n í 6. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2017 se koná ve středu 27.9.2017 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1) Rozpočtová opatření č. 5/2017 a 6...
 • Návrh opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

  Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 od...
 • Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do PS 2017

  V souladu s § 14c pís. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění dalších zákonů zveřejňujeme Informaci o počtu a sídle volebních okrsků, kterou si zobrazíte kliknutím zde....
 • Oznámení č. 22/2017 - záměr prodeje pozemku

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  22/2017 Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : části pozemku p.č. 111/5 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře cca 140 m2 vk.ú. Nízká Srbská;...
 • Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnici a místní komunikaci

  Městský úřad Náchod odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod     Broumovské stavební sdružení s.r.o. U Horní brány 29 550 01 Broumov IČ: 46504303     Sp. zn.: KS 8705/2017/DSH/IR Čj. (Če.): ...
 • Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2017

  Městys  Machov   O z n á m e n í 5. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2017 se koná v pondělí 7.8.2017 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1) Rozpočtové opatření č. 3/2017; 2...