Filtr 

 • Oznámení č. 23/2017 - záměr pronájmu pozemku

  Městys Machov O z n á m e n í č. 23/2017 Oznamujeme záměr pronájmu následující nemovitosti níže uvedenému zájemci : části pozemku p.č. 646/1 (ostatní plocha - komunikace) o výměře cca 20 m2 v k.ú. Bělý; ...
 • Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitestva městyse Machov v r. 2017

  Městys  Machov   O z n á m e n í 6. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2017 se koná ve středu 27.9.2017 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1) Rozpočtová opatření č. 5/2017 a 6...
 • Návrh opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

  Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 od...
 • Oznámení č. 22/2017 - záměr prodeje pozemku

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  22/2017 Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : části pozemku p.č. 111/5 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře cca 140 m2 vk.ú. Nízká Srbská;...
 • Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnici a místní komunikaci

  Městský úřad Náchod odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod     Broumovské stavební sdružení s.r.o. U Horní brány 29 550 01 Broumov IČ: 46504303     Sp. zn.: KS 8705/2017/DSH/IR Čj. (Če.): ...
 • Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2017

  Městys  Machov   O z n á m e n í 5. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2017 se koná v pondělí 7.8.2017 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1) Rozpočtové opatření č. 3/2017; 2...
 • Oznámení č. 20/2017 - záměr pronájmu pozemku

    MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  20/2017 Oznamujeme záměr pronájmu níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : části pozemku p.č. 134/1 (lesní pozemek) o výměře cca 160 m2 vk.ú. Nízká Srbská; (jedná s...
 • Veřejná vyhláška - uzavírky a objížďky v Machově

      Veřejná vyhláška objížďky v Machově Objížka - situace ...
 • Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2017

  Městys  Machov   O z n á m e n í 4. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2017 se koná ve středu 28.6.2017 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1) Rozpočtové opatření č. 2/2017; 2...
 • Výzva k podání nabídky - Veřejné parkoviště Machovská Lhota

  Městys Machov vyzývá v souladu s platnou legislativou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komu...
 • Oznámení č. 19/2017 - záměr propachtování pozemků

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  19/2017 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedených nemovitostí následujícímu zájemci :   pozemků p.č. 840/1 (ostatní plocha - komunikace) o výměře 1100 m2, p.č. 44 (ostatní ...
 • Oznámení č. 18/2017 - záměr propachtování nebytových prostor (restaurace Obecní dům)

  Městys Machov O z n á m e n í č. 18/2017 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedené nemovitosti : části nebytových prostor vI. NP budovyč.p. 119 Machov (na části st.p.č. 106/2 a 106/3 v k.ú. Machov) - restaurac...
 • Návrh Závěrečného účtu DSO Policko za rok 2016

  Dobrovolný svazek obcí Policka v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, zveřejňuje návrh Závěrečného účtu DSO Policka za rok 2016: str. 1 a str. 2. Povinné ...
 • Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitestva městyse Machov v r. 2017

  Městys  Machov   O z n á m e n í 3. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2017 se koná ve středu 31.5.2017 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1) Závěrečný účet městyse za rok 2...
 • Oznámení č. 17/2017 - záměr změny pronájmu lesních pozemků

  O z n á m e n í č. 17/2017 Městys Machov vyhlašuje záměr změny podmínek pronájmu níže uvedených nemovitostí městyse následujícímu zájemci : Lesních pozemků v katastrálním území : Machov : parc. č. 118 ...
 • Oznámení č. 16/2017 - změna podmínek pronájmu lesních pozemků

  O z n á m e n í č. 16/2017 Městys Machov vyhlašuje záměr změny pronájmu níže uvedených nemovitostí městyse následujícímu zájemci : Lesních pozemků v katastrálním území : Machov : parc. č. 45/1 (6841m2), 77/4 (...
 • Návrh Rozpočtového výhledu DSO Lesy Policka na roky 2018 - 2021

  V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme návrh Rozpočtového výhledu DSO Lesy Policka na roky 2018 - 2021. Návrh si zobrazíte kliknutím zde. ...
 • Oznámení č. 15/2017 - záměr změny podmínek propachtování nebytových prostor

  Městys Machov O z n á m e n í č. 15/2017 Oznamujeme záměr změny podmínek propachtování níže uvedené nemovitosti : části nebytových prostor vI. NP budovyč.p. 119 Machov (na části st.p.č. 106/2 a 106/3 v k.ú....
 • Veřejná vyhláška - Návrh změny č.1 územního plánu Police nad Metují

  Městský úřad Náchod Odbor výstavby a územního plánování Palachova 1303, 547 01 Náchod         Sp.zn.: 2015/2017/VÝST/Z Čj.(Če.): MUNAC 29591/2017 Vyřizuje: Ing. Veronika Zámečníková Tel./mobil: 491 405483 E-mail: v.zamec...
 • Oznámení DSO Lesy Policka č. 1/2017 - návrh Závěrečného účtu DSO za rok 2016

  Oznámení č. 1/2017 DSO Lesy Policka v souladu s § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje návrh závěrečného účetu (vyúčtování fin. vztah...