Filtr 

 • Oznámení č. 19/2017 - záměr propachtování pozemků

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  19/2017 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedených nemovitostí následujícímu zájemci :   pozemků p.č. 840/1 (ostatní plocha - komunikace) o výměře 1100 m2, p.č. 44 (ostatní ...
 • Oznámení č. 18/2017 - záměr propachtování nebytových prostor (restaurace Obecní dům)

  Městys Machov O z n á m e n í č. 18/2017 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedené nemovitosti : části nebytových prostor vI. NP budovyč.p. 119 Machov (na části st.p.č. 106/2 a 106/3 v k.ú. Machov) - restaurac...
 • Návrh Závěrečného účtu DSO Policko za rok 2016

  Dobrovolný svazek obcí Policka v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, zveřejňuje návrh Závěrečného účtu DSO Policka za rok 2016: str. 1 a str. 2. Povinné ...
 • Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitestva městyse Machov v r. 2017

  Městys  Machov   O z n á m e n í 3. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2017 se koná ve středu 31.5.2017 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1) Závěrečný účet městyse za rok 2...
 • Oznámení č. 17/2017 - záměr změny pronájmu lesních pozemků

  O z n á m e n í č. 17/2017 Městys Machov vyhlašuje záměr změny podmínek pronájmu níže uvedených nemovitostí městyse následujícímu zájemci : Lesních pozemků v katastrálním území : Machov : parc. č. 118 ...
 • Oznámení č. 16/2017 - změna podmínek pronájmu lesních pozemků

  O z n á m e n í č. 16/2017 Městys Machov vyhlašuje záměr změny pronájmu níže uvedených nemovitostí městyse následujícímu zájemci : Lesních pozemků v katastrálním území : Machov : parc. č. 45/1 (6841m2), 77/4 (...
 • Návrh Rozpočtového výhledu DSO Lesy Policka na roky 2018 - 2021

  V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme návrh Rozpočtového výhledu DSO Lesy Policka na roky 2018 - 2021. Návrh si zobrazíte kliknutím zde. ...
 • Oznámení č. 15/2017 - záměr změny podmínek propachtování nebytových prostor

  Městys Machov O z n á m e n í č. 15/2017 Oznamujeme záměr změny podmínek propachtování níže uvedené nemovitosti : části nebytových prostor vI. NP budovyč.p. 119 Machov (na části st.p.č. 106/2 a 106/3 v k.ú....
 • Veřejná vyhláška - Návrh změny č.1 územního plánu Police nad Metují

  Městský úřad Náchod Odbor výstavby a územního plánování Palachova 1303, 547 01 Náchod         Sp.zn.: 2015/2017/VÝST/Z Čj.(Če.): MUNAC 29591/2017 Vyřizuje: Ing. Veronika Zámečníková Tel./mobil: 491 405483 E-mail: v.zamec...
 • Oznámení DSO Lesy Policka č. 1/2017 - návrh Závěrečného účtu DSO za rok 2016

  Oznámení č. 1/2017 DSO Lesy Policka v souladu s § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje návrh závěrečného účetu (vyúčtování fin. vztah...
 • Veřejná vyhláška - uzavírky provozu (oprava silnice v Machově)

  Městský úřad Náchod odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod     EUROVIA CS, a.s. OZ oblast Čechy střed, závod Čechy východ Piletická 498 503 41 Hradec Králové IČ: 45274924           ...
 • Veřejná vyhláška - uzavírka provozu silnice Police n.Met. "Na Babí"

  ěstský úřad Náchod odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod   STRABAG a.s. Kladská 1082 500 03 Hradec Králové IČ:60838744     Sp. zn.: KS 2917/2017/DSH/A Čj. (Če.): MUNAC 19028/2017/DSH/A Eviden...
 • Oznámení č. 14/2017 - záměr prodeje pozemku

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  14/2017 Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : části pozemku p.č. 726/1 (ostatní plocha - komunikace) o výměře cca 156 m2v k.ú. Machov; (jedná se...
 • Oznámení č. 13/2017 - záměr prodeje pozemků

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  13/2017 Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : pozemků p.č. 579/14 (ostatní plocha - jiná) o výměře 98 m2 a p.č. 579/16 (ostatní plocha - jiná) ...
 • Oznámení č. 12/2017 - záměr propachtování pozemků

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  12/2017 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedených nemovitostí následujícímu zájemci :   pozemků p.č. 688/2 (trvalý travní porost) o výměře 176 m2 a p.č. 734/2 (ostatní plo...
 • Oznámení č. 11/2017 - záměr pronájmu pozemku

  Městys Machov O z n á m e n í č. 11/2017 Oznamujeme záměr pronájmu následující nemovitosti níže uvedenému zájemci : části pozemku p.č. 576/1 (ostatní plocha - komunikace) o výměře cca 30 m2 v k.ú. Nízká Srbs...
 • Oznámení č. 10/2017 - záměr prodeje pozemku

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  10/2017 Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : pozemků p.č. 578/11 (zahrada) o výměře 19 m2 vk.ú. Nízká Srbská;(jedná se o pozemek v zaplocené...
 • Oznámení č. 9/2017 - záměr prodeje pozemků

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  9/2017 Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : pozemků p.č. 76/2 (ostatní plocha - jiná) o výměře 28 m2 a p.č. 76/3 (ostatní plocha - neplodná) o...
 • Oznámení č. 8/2016 - záměr propachtování pozemku

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  8/2017 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci :   pozemků část p.č. 700/5 (trvalý travní porost) o výměře cca 650 m2, část p.č. 773/1 ...
 • Oznámení č. 7/2017 - záměr propachtování pozemku.

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  7/2017 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci :   pozemku p.č. 112/2 (trvalý travní porost) o výměře 260 m2 vk.ú. Machov; J.Pro...