Filtr 

 • Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2017

  Městys  Machov   O z n á m e n í 5. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2017 se koná v pondělí 7.8.2017 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1) Rozpočtové opatření č. 3/2017; 2...
 • Oznámení č. 20/2017 - záměr pronájmu pozemku

    MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  20/2017 Oznamujeme záměr pronájmu níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : části pozemku p.č. 134/1 (lesní pozemek) o výměře cca 160 m2 vk.ú. Nízká Srbská; (jedná s...
 • Veřejná vyhláška - uzavírky a objížďky v Machově

      Veřejná vyhláška objížďky v Machově Objížka - situace ...
 • Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v r. 2017

  Městys  Machov   O z n á m e n í 4. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2017 se koná ve středu 28.6.2017 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1) Rozpočtové opatření č. 2/2017; 2...
 • Výzva k podání nabídky - Veřejné parkoviště Machovská Lhota

  Městys Machov vyzývá v souladu s platnou legislativou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komu...
 • Oznámení č. 19/2017 - záměr propachtování pozemků

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  19/2017 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedených nemovitostí následujícímu zájemci :   pozemků p.č. 840/1 (ostatní plocha - komunikace) o výměře 1100 m2, p.č. 44 (ostatní ...
 • Oznámení č. 18/2017 - záměr propachtování nebytových prostor (restaurace Obecní dům)

  Městys Machov O z n á m e n í č. 18/2017 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedené nemovitosti : části nebytových prostor vI. NP budovyč.p. 119 Machov (na části st.p.č. 106/2 a 106/3 v k.ú. Machov) - restaurac...
 • Návrh Závěrečného účtu DSO Policko za rok 2016

  Dobrovolný svazek obcí Policka v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, zveřejňuje návrh Závěrečného účtu DSO Policka za rok 2016: str. 1 a str. 2. Povinné ...
 • Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitestva městyse Machov v r. 2017

  Městys  Machov   O z n á m e n í 3. veřejné  zasedání Zastupitelstva  městyse  Machov v roce 2017 se koná ve středu 31.5.2017 v 19°° hodin na Úřadu městyse Machov Program : 1) Závěrečný účet městyse za rok 2...
 • Oznámení č. 17/2017 - záměr změny pronájmu lesních pozemků

  O z n á m e n í č. 17/2017 Městys Machov vyhlašuje záměr změny podmínek pronájmu níže uvedených nemovitostí městyse následujícímu zájemci : Lesních pozemků v katastrálním území : Machov : parc. č. 118 ...
 • Oznámení č. 16/2017 - změna podmínek pronájmu lesních pozemků

  O z n á m e n í č. 16/2017 Městys Machov vyhlašuje záměr změny pronájmu níže uvedených nemovitostí městyse následujícímu zájemci : Lesních pozemků v katastrálním území : Machov : parc. č. 45/1 (6841m2), 77/4 (...
 • Návrh Rozpočtového výhledu DSO Lesy Policka na roky 2018 - 2021

  V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme návrh Rozpočtového výhledu DSO Lesy Policka na roky 2018 - 2021. Návrh si zobrazíte kliknutím zde. ...
 • Oznámení č. 15/2017 - záměr změny podmínek propachtování nebytových prostor

  Městys Machov O z n á m e n í č. 15/2017 Oznamujeme záměr změny podmínek propachtování níže uvedené nemovitosti : části nebytových prostor vI. NP budovyč.p. 119 Machov (na části st.p.č. 106/2 a 106/3 v k.ú....
 • Veřejná vyhláška - Návrh změny č.1 územního plánu Police nad Metují

  Městský úřad Náchod Odbor výstavby a územního plánování Palachova 1303, 547 01 Náchod         Sp.zn.: 2015/2017/VÝST/Z Čj.(Če.): MUNAC 29591/2017 Vyřizuje: Ing. Veronika Zámečníková Tel./mobil: 491 405483 E-mail: v.zamec...
 • Oznámení DSO Lesy Policka č. 1/2017 - návrh Závěrečného účtu DSO za rok 2016

  Oznámení č. 1/2017 DSO Lesy Policka v souladu s § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje návrh závěrečného účetu (vyúčtování fin. vztah...
 • Veřejná vyhláška - uzavírky provozu (oprava silnice v Machově)

  Městský úřad Náchod odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod     EUROVIA CS, a.s. OZ oblast Čechy střed, závod Čechy východ Piletická 498 503 41 Hradec Králové IČ: 45274924           ...
 • Veřejná vyhláška - uzavírka provozu silnice Police n.Met. "Na Babí"

  ěstský úřad Náchod odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod   STRABAG a.s. Kladská 1082 500 03 Hradec Králové IČ:60838744     Sp. zn.: KS 2917/2017/DSH/A Čj. (Če.): MUNAC 19028/2017/DSH/A Eviden...
 • Oznámení č. 14/2017 - záměr prodeje pozemku

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  14/2017 Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : části pozemku p.č. 726/1 (ostatní plocha - komunikace) o výměře cca 156 m2v k.ú. Machov; (jedná se...
 • Oznámení č. 13/2017 - záměr prodeje pozemků

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  13/2017 Oznamujeme záměr prodeje níže uvedené nemovitosti následujícímu zájemci : pozemků p.č. 579/14 (ostatní plocha - jiná) o výměře 98 m2 a p.č. 579/16 (ostatní plocha - jiná) ...
 • Oznámení č. 12/2017 - záměr propachtování pozemků

  MĚSTYS  MACHOV O z n á m e n í č.  12/2017 Oznamujeme záměr propachtování níže uvedených nemovitostí následujícímu zájemci :   pozemků p.č. 688/2 (trvalý travní porost) o výměře 176 m2 a p.č. 734/2 (ostatní plo...