Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vydává Opatření obecné povahy č. 2, jímž povoluje výjimky ze zákazů uvedených v Zákoně o ochraně přírody a krajiny. Celý text veřejné vyhlášky si zobrazíte kliknutím zde.