Úřední deska - Písemnosti jiných úřadů

Rozpočet pro rok 2019 byl schválen na Valné hromadě DSO Lesy Policka dne 11. prosince 2018 v Polici nad Metují. Úplné znění rozpočtu je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách DSO Lesy Policka (http://www.lesypolicka.cz) a v listinné podobě je k nahlédnutí u předsedy DSO Ing. Jiřího Krtičky na Úřadu městyse Machov, Machov čp. 119.