Free Joomla Templates by Web Hosting

Rekonstrukce vysokého napětí - přerušení dodávek elektrické energie

Aktuality - Úřad městyse

Rekonstrukce vysokého napětí - upozornění

V Machovském zpravodaji jsme Vás informovali, že v období od 1.června do 30. září 2017 bude v obci probíhat kompletní oprava nadzemního vedení vysokého napětí. V rámci opravy bude provedena výměna stávajících podpěrných bodů (sloupů), výměny vodičů, konzol a izolátorů včetně odboček ke stávajícím trafostanicím a to na celém území obce.

V průběhu prací bude dodávka elektrické energie zajištěna generátory u každé trafostanice, nicméně při připojování trafostanic bude docházet ke krátkodobým odpojením elektrické energie v rozsahu do 30 min denně. V závislosti od toho, který úsek bude opravován, se bude jednat o přerušení dodávky buď v celé obci, nebo v některé části.

 

Zhotovitel prací, montážní firma Electro Comp spol. s r.o. Česká Skalice, nám předložil následující harmonogram krátkodobých přerušení dodávky elektrické energie :

 

27. a 29. června -  v celé obci

11., 12. 13. a 14 července - v Bělém

19. a 20. července - v celé obci

25. a 26. července - od Vajsarových, část centra obce a v Bělém

27. července - v celé obci

15., 16., 17. a 22. srpna  - od bývalého úřadu, část centra obce, Kopec a v Machovské Lhotě.

 

Za Úřad městyse Machov Ing. Miroslav Kryl

 

 

Kácení stromů po 17.6. - příprava rekonstrukce krajských komunikací

Aktuality - Úřad městyse
Dle sdělení zástupce zhotovitele stavby fy. Eurovia bude v období od 17. června do 30. června probíhat povolené kácení stromů v souvislosti s připravenou rekonstrukcí krajských komunikací III/30315 a III/30317. V některých úsecích bude nutno krátkodobě uzavřít komunikace a doprava bude vedena po vyznačených schválených objížďkách. Konkrétně se jedná zejména o úsek od čp. 9 Machov (Vovsovi) po odbočku na Řeřišný - objížďka od Šrůtkovy pily směrem ke hřbitovu a ke Lhotě. Místa kácení a případné uzavírky budou označeny dopravním značením.
 

Pozvánka na varhanní koncerty v kostele ve Stroužném

Aktuality - Kultura

V loňském roce byl opraven interiér evangelického kostela ve Stroužném. Vynikla jeho prostá krása, která je po většinu roku skryta oku návštěvníka. To vedlo k rozhodnutí uspořádat sérii koncertů pro veřejnost po obou stranách hranice. Pro tuto myšlenku bylo nutné získat pochopení u příslušných institucí. Do Stroužného, vyjma dní školního vyučování, totiž nejezdí veřejná hromadná doprava. Bylo proto nutné zajistit autobus pro zájemce o koncert, zvláště z řad lázeňských hostů z Kudowa Zdrój. To se díky Kudowském centru kultury a sportu a Skanzenu Pstrążna podařilo. Byly vybrány termíny pro konání koncertů, aby nekolidovaly s  bohatým letním programem ve skanzenu. Termíny jsou vždy v sobotu a to 1. července – vystoupí Lída Klugarová (varhany) a Jana Šimková (violoncello), 12. srpna – vystoupí Tomáš Weissar z Machova, 16. září – vystoupí Jiří Tymel z Nového Města nad Metují a 14. října – vystoupí Tomáš Weissar z Machova. Koncerty začínají ve 14.00 hod. Jejich součástí bude stručné průvodní slovo. Nejvíce prostoru dostanou varhaníci a varhany, které bude možné si na závěr z blízka prohlédnout.


Za hlavního organizátora Vlastivědné sdružení Pumpa Malá Čermná srdečně zve Eva Pumrová.

Plakát prvního koncertu si zobrazíte kliknutím zde.

Aktualizováno ( Pátek, 16. Červen 2017 )

 

Výzva k podání nabídky - Veřejné parkoviště Machovská Lhota

Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově
Městys Machov vyzývá v souladu s platnou legislativou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace". Zakázka je realizovaná v rámci projektu s názvem "Naučnou stezkou k přírodním a historickým památkám", reg. č. projektu CZ.11.2.45/0.0/15_003/0000299. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. Celkové znění výzvy k podání nabídky si zobrazíte kliknutím zde.
 

Získání dotace z programu Interreg V-A ČR-Polsko

Aktuality - Úřad městyse

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na základě žádosti o poskytnutí dotace, schválené Monitorovacím výborem programu Interreg V-A, rozhodlo dne 12. 5. 2017 o poskytnutí dotace pro městys Machov na realizaci projektu "Naučnou stezkou k přírodním a historickým památkám". Uvedený projekt bude realizován společně s partnerskými obcemi Suchý Důl a Radków. Konkrétně v Machově je součástí projektu mimo jiné vybudování turistického záchytného parkoviště v Machovské Lhotě u odbočky na Řeřišný či rekonstrukce Mariánského sloupu na machovském náměstí.

Dotace pro městys Machov se skládá ze dvou částí:

- z Evropského fondu pro regionální rozvoj je schválena dotace ve výši 178.793,- EUR, tj. cca 2,95 mil. Kč (85% celkových způsobilých výdajů),

- ze státního rozpočtu ČR je schválena dotace 10.517,- EUR, tj. cca 173,5 tis. Kč (5% celkových způsobilých výdajů).

Realizace projektu po stavební stránce se předpokládá v převážné části v letošním roce, dokončovací práce pak na jaře 2018.

 

Vítání občánků 28. 5. 2017

Aktuality - Úřad městyse

        V neděli 28. května 2017 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových občánků. Členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová společně s matrikářkou paní Dagmar Krtičkovou Heritesovou slavnostně přivítaly mezi občany Machova tyto malé občánky:

- Michala Kubečka z Machova,

- Tomáše Chvojku z Bělého,

- Kláru Hubkovou z Nízké Srbské.

        Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské školky pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

        Fotografie z vítání jsou zveřejněny na tomto webu v sekci fotogalerie.

 

Získání dotace z POV Královéhradeckého kraje 2017

Aktuality - Úřad městyse

khkZastupitelstvo Královéhradeckého kraje svým usnesením č. ZK/4/193/217 ze dne 27. 3. 2017 schválilo žádost městyse Machov o dotaci z Programu obnovy venkova 2017 na doplnění veřejného osvětlení v obci. Dotace bude pokytnuta jako investiční ve výši 439.700,- Kč a jako neinvestiční ve výši 9.000,- Kč. Konkrétně budou přidělené finanční prostředky použity na doplnění veřejného osvětlení v Nízké Srbské za bývalým internátem, na zadní cestě od fotbalového hřiště směrem k Machovu, na cestě ke katolickému hřbitovu, na nově projektované cestě v lokalitě "Záduší", na zdaní cestě za Bolkovými v Nízké Srbské, u Friedových v Nízké Srbské, na cestě k bývalému koupališti (u pily) a na zadní cestě (za potokem) od Mazurkových k Notkovým. Realizace projektu je naplánována na letošní rok s dokončením nejpozději do 30. 11. 2017.

 

Aktualizováno ( Úterý, 16. Květen 2017 )

 

Aktuální informace k termínu zahájení rekonstrukce krajských komunikací po Machově

Aktuality - Úřad městyse

Dnešního dne (12.4.2017) jsme obdrželi informaci z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k problematice začátku rekonstrukcí a staveb krajských komunikací III/30315 a III/30317 Bezděkov nad Metují - Machov - Machovská Lhota - státní hranice a III/3025 Broumov - Božanov, které zde zveřejňujeme:

"Dle dnešního jednání na Královéhradeckém kraji Vás informuji, že výzva k zahájení prací nebude podepsána, pokud kraj neobdrží Rozhodnutí o dotaci. Minulý týden byly na monitorovacím výboru potvrzeny všechny 3 žádosti Královéhradeckého kraje k financování, ale finální Rozhodnutí se očekává až v červenci. Žádosti Orlické hory a Broumovsko jsou podmíněny doložením souladu technických parametrů silnice s národními předpisy, případně výjimkami z polské strany…. Dle dnešního jednání budou stavby zahájeny v termínu červenec 2017."       Ing. Jiří Koutník, technicko-obchodní náměstek, SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Jakmile budou upřesněny nové termíny stavby, budeme občany informovat.

 

Nabídka Terénní pečovatelské služby v Machově

Aktuality - Úřad městyse
Zastupitelstvo městyse Machov se dohodlo na spolupráci s Městským úřadem Police nad Metují v oblasti terénní pečovatelské služby. Pečovatelská služba nabízí možnost poskytovat jednotlivé druhy služeb i v Machově. Pacient by si hradil jednotlivé úkony dle platného ceníku a městys Machov by ze svého rozpočtu doplácel pečovatelské službě rozdíl mezi ceníkovou cenou úkonů a hodinovou sazbou pečovatelky (v sazbě je již zahrnuta doprava pečovatelky do Machova). Terénní pečovatelská služba v Machově by byla provozována na základě smlouvy mezi městysem Machov a městem Police nad Metují. Pro její uzavření potřebujeme zjistit zájem občanů Machova o tuto službu a její přibližný rozsah.

Terénní pečovatelská služba je sociální služba v domácím prostředí uživatele v pracovních dnech od 6,30 hod. do 19 hodin.

Aktualizováno ( Pondělí, 09. Leden 2017 )

Celý článek...

 

Nabídka sociálních služeb HEWER

Aktuality - Ostatní

Zastupuji organizaci HEWER, z.s., která poskytuje terénní asistenční služby.

Jsme nestátní neziskovou organizací a od roku 1997 poskytujeme službu osobní asistence všem potřebným bez rozdílu věku nebo druhu znevýhodnění.  Postaráme se o chronicky nemocné, klienty po úraze, psychicky či mentálně postižené, seniory i děti.

Aktualizováno ( Středa, 23. Listopad 2016 )

Celý článek...

 
Anketa
Jak často navštěvujete tyto stánky?
 
Kalendář
Červen 2017
Ne Po Út St Čt So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Nejbližší událost
Žádný termín
Kdo tu je
Právě připojeni - hostů: 62 
Počet přístupů od 1.9.09
Přečtené články : 502880

sport_v_polici
kladske_pomezi
Czechpoint
MAS

kotlikova_dotace

Předpověď počasí
Mapa Machova

mapa_machov